Ehitusjuhtimine


Ehitusjuhtimine sisaldab:

  • remondikava, eelarve ja finantseerimisplaani koostamist (erinevad arenguvariandid, tulevase maksukoormuse anlüüs);
  • juhatuse koosolekute läbiviimist;
  • üldkoosolekute ettevalmistamist ja läbiviimist;
  • vajalike ekspertiiside korraldamine;
  • projekteerimis- ja remonttööde hinnapakkumiste läbiviimine, analüüs ja teostaja valik;
  • lepingute sõlmimine;
  • ehitustööde igapäevane koordineerimine ja kontroll objektil;
  • teostusdokumentatsiooni haldus.