Tegevjuhtimine


Tegevjuhtimine, mis sisaldab:

  • aasta tegevusaruande koostamist ja esitamist s.h. vene keeles;
  • juhatuse koosolekute ettevalmistamist ja läbiviimist;
  • üldkoosolekute ettevalmistamist ja läbiviimist;
  • lepingute ja teiste dokumentide haldust;
  • näitude käitlemist;
  • tööd võlglastega;
  • kulude jooksvat analüüsi;
  • pisiremondi ja hooldustööde organiseerimist;
  • ühistu esindamist ametiasutustes.